ผู้ประกอบการสตรีต้องการอะไรเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ประกอบการสตรีต้องการอะไรเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ะกอบการสตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากมุมมองของมืออาชีพ ในขณะที่พวกเขามีส่วนในการสร้างการจ้างงาน พวกเขายังสามารถนำเสนอโซลูชั่นทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยในการวิวัฒนาการของสังคม ในแนวหน้าทางสังคม ผู้ประกอบการสตรีไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมี

ส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ดังนั้น 

รัฐบาลทั่วโลกจึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีอย่างจริงจังผ่านโครงการ แรงจูงใจ และมาตรการส่งเสริมการขายต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การสำรวจทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้แบ่งปันสถิติที่น่าตกใจบางประการ แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการสตรี ความเป็นผู้นำและความสามารถจะเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว แต่ตัวเลขที่อยู่ด้านบนจะไม่เปลี่ยนแปลง ในอินเดีย ผู้หญิงคิดเป็น 42% ของผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ แต่มีเพียง 24% ของผู้เริ่มต้นทำงาน ในจำนวนนี้ประมาณ 19% เข้าถึงบทบาทการจัดการระดับอาวุโส ผู้หญิงมีที่นั่งในบอร์ดเพียง 7.7% และเก้าอี้ในบอร์ดเพียง 2.7% ธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ มีผู้นำสตรีเพียงเศษเสี้ยว

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในระดับรากหญ้าต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่สตรีจะต้องนำวิธีการแบบ “พึ่งพาตนเอง” มาใช้ พูดง่ายกว่าทำ เนื่องจากแนวคิดของการผสมผสานระหว่างชีวิตการทำงานสำหรับผู้หญิงยังไม่พัฒนามากพอสำหรับผู้หญิงทุกคนในการฝึกฝนทักษะทั้งแบบอ่อนและแบบมืออาชีพอย่างมั่นใจ ซึ่งขัดขวางไม่ให้พวกเธอสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพมากพอที่จะก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำ

ทำความเข้าใจกับรูปแบบของผู้นำสตรี:

จากการมีปฏิสัมพันธ์และการสังเกตบ่อยครั้งกับผู้ประกอบการสตรีหลายราย รูปแบบบางอย่างที่สอดคล้องกันในสตรีในตำแหน่งผู้นำคือ:

รูปแบบความเป็นผู้นำที่ไม่ใช่แบบเดิมๆ:ผู้นำหญิงยุคใหม่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในแนวทางแบบเดิมๆ สำเร็จและปัดฝุ่นอีกต่อไปในการบริหารองค์กรของเธอ ผู้หญิงในปัจจุบันพร้อมที่จะสำรวจการตัดสินใจ/รูปแบบการจัดการที่ใหม่กว่า และสำรวจเส้นทางที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้สูง : ผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงมั่นใจในการลงทุนของตนเท่านั้น แต่ยังมั่นใจในตัวเองด้วย จึงเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้น การเปิดรับความเสี่ยงนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการมองการเติบโตของบริษัท

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม : ผู้ประกอบการสตรีสนับสนุนให้มีการพูดคุยอย่างมีสุขภาพที่ดีระหว่างทีม ซึ่งส่งผลให้ขวัญกำลังใจและความมั่นใจของสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้น

มีความกล้าแสดงออก:หมดยุคแล้วที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นคู่หูที่ไม่รุนแรง ปัจจุบัน ผู้หญิงที่เป็นผู้นำในบริษัทของเธอมีความกล้าแสดงออกเช่นเดียวกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ในองค์กร

การนำความฉลาดทางอารมณ์มาใช้:โดยธรรมชาติแล้ว ผู้นำผู้หญิงมักจะเข้าใจอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะช่วยให้สามารถสร้างสายสัมพันธ์และ

เคมีในทีมได้สิ่งที่ผู้นำหญิงต้องเติบโตต่อไป?

ผู้ประกอบการสตรียังคงเป็นชนกลุ่มน้อย เหตุผลสำคัญสำหรับสิ่งนี้คือการขาดแบบอย่าง ชุมชน ผู้ให้คำปรึกษาหรือเครือข่ายมืออาชีพที่สามารถช่วยแนะนำพวกเขาในระหว่างเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ สิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสตรีโดยเฉพาะในชุมชนที่ไม่ได้รับการบริการหรือในธุรกิจที่เป็นทางการน้อยกว่า สำหรับแง่มุมนี้ที่จะกล่าวถึง ประเด็นสำคัญบางประการที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มเติมคือ:

การพัฒนาความเป็นผู้นำ : จำเป็นต้องมีการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีให้มีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้น ผู้หญิงจำเป็นต้องเอาชนะการยับยั้ง ” สิ่งที่จะเกิดขึ้น” และมั่นใจได้ว่าพวกเธอมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทีมและดำเนินธุรกิจ การจัดโปรแกรมการฝึกสอนความเป็นผู้นำและการสร้างกลุ่มสนับสนุนเพื่อนสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น

เข้าใจแนวคิดการผสมผสานระหว่างชีวิตและการทำงาน:ผู้หญิงต้องดิ้นรนเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตน พวกเขามักจะเชื่อว่าชีวิตการทำงานแตกต่างจากชีวิตทางสังคม ผู้หญิงต้องมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานทั้งสองด้านอย่างมีสติซึ่งจะช่วยให้การต่อสู้ของการเล่นกลง่ายขึ้น

ปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายกับผู้หญิงคนอื่นๆ:การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีแนวคิดเดียวกันอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้หญิงในการรับมือกับความท้าทายในฐานะผู้ประกอบการสตรี การพบปะกับผู้นำหญิงคนอื่นๆ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ สร้างความรู้ และทำให้เป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตเป็นจริงได้ ในการทำเช่นนี้ ผู้นำหญิงไม่เพียงต้องเปิดใจรับการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังต้องแบ่งปันจากผู้ประกอบการที่มีใจเดียวกันด้วย

เฉลิมฉลองคำวิจารณ์และคำชมเชย:รูปแบบการสังเกตในหมู่ผู้ประกอบการสตรีคือในขณะที่ให้ความสนใจอย่างระมัดระวังต่อคำวิจารณ์ ผู้นำหญิงมักจะปัดเป่าชัยชนะในขณะที่พวกเธอแน่วแน่ในการมุ่งเน้นการปรับปรุง ในขณะที่การมุ่งเน้นเป็นสิ่งจำเป็น ผู้นำหญิงต้องชื่นชมกับชัยชนะของพวกเขาเช่นกัน

สร้างระบบสนับสนุน:ผู้ประกอบการสตรีต้องการกำลังใจและการสนับสนุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจ และทักษะของพวกเธอ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเพียร์ทูเพียร์และสมาคมเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำที่มีแนวคิดเดียวกันซึ่งพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาหนึ่ง

สร้างระบบสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีให้เติบโตและก้าวหน้า

Credit: brave-mukai.com bigfishbaitco.com LibertarianAllianceBlog.com EighthDayIcons.com outletonlinelouisvuitton.com ya-ca.com ejungleblog.com caalblog.com vjuror.com